Uw privacy & Onze voorwaarden

Gegevens bescherming / Cookies/ Disclaimer /Algemene Voorwaarden

Voorwaarden & Privacy Opnoordbeveland.nl


Privacy Statement / gegevens bescherming.

Identiteit:
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring, is:
A. van de Ven, Oostvoorstraat 2, 4491 EN Wissenkerke, tel 0113-853168, info@opnoordbeveland.

Wat leggen wij vast?
Indien u contact met ons opneemt beschikken wij over uw naam, mail-adres, en evt. telefoonnummer. Indien u reserveert verwerken wij ook uw adres, vertrek datum, aantal personen in uw gezelschap en betalingsinformatie.

Met welk doel en waarom verwerken wij deze persoonsgegevens.
Voor onze gastenadministratie en correspondentie naar u toe, bewaren wij de persoonsgegevens.
Voor het afhandelen van verplichting naar de gemeente en het rijk (zoals opgeven van de toeristen en de inkomsten belasting)

Duur van de gegevens opslag
De door u verstrekte gegevens worden slechts zo lang opgeslagen, tot het doel, waarvoor ze werden toevertrouwd vervuld is.
Indien rekening gehouden moet worden met wettelijke bewaringstermijnen dan zijn wij verplicht hier naar te handelen. (bv de fiscale bewaarplicht van 7 jaar)

Beveiligen

Wij en degenen die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https protocol) om ervoor te zorgen dat uw gegevens die u via de website verstuurt niet in verkeerde handen vallen.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@opnoordbeveland.nl

Recht op inzag , rectificatie of wissen persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen op verzoek ingezien, gewijzigd en verwijderd worden. Wilt u gebruik maken van uw recht of heeft u een andere vraag/opmerking over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@opnoordbeveland.nl of neem telefonisch contact op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in dit geval (ter bescherming van uw privacy) uw pasfoto zwart alsook de strook met nummers onderin het identiteitsbewijs.. Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk reageren, docht uiterlijk binnen 4 weken.
Indien dit niet naar tevredenheid is: kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij benadrukken dat wij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Wij verspreiden, verkopen, verhuren en lenen géén gegevens van klanten uit aan derden. We verstrekken de gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan wettelijke voorschriften of om ons te beschermen/weren tegen smaad en schades.
Met Webnode (beheer website), die uw gegevens in onze opdracht verwerkt. hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd en vertrouwelijk verwerkt worden.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. De input van bezoekers helpt ons om de website te optimaliseren en uw bezoek op de website te vergemakkelijken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen,

Disclaimer

Juistheid van gegevens.
Op de website van OpNoordBeveland wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden OpNoordBeveland niet. Prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Copyright
De site OpNoordBeveland is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Een kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan, elders op het internet te gebruiken. De copyrights berusten bij de makers van deze website. Alle rechthebbende beelden/ teksten hebben wij voor zover mogelijk achterhaald. Mocht u desondanks menen het copyright van een op deze site gepubliceerde items te hebben, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.

Websites van derden / linken
De website OpNoordBeveland bevat links naar websites van derden. Ook plaatsen wij berichten / advertenties op andere websites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites. Omgekeerd zijn wij ook niet verantwoordelijk voor websites die een link naar onze site hebben geplaatst Ook vallen reacties van bezoekers/meningen op forums/buiten onze verantwoordelijkheid.

Goede afspraken maken goede vrienden: algemene voorwaarden

Wij verheugen ons u  hier te mogen ontmoeten.

Indien u een reservering wilt maken of heeft gemaakt, dan verzoeken wij u ook kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Wij willen uw verblijf en het verblijf van andere gasten zo comfortabel en relaxed mogelijk maken. Daarom zijn er ook huisregels.

Wij vertrouwen erop dat u onze regels alsook de regionale en nationale regels opvolgt. Houd er rekening mee dat reisadviezen altijd kunnen wijzigen, door virus uitbraken of wat dan ook. Check dan ook vlak voor vertrek de actuele maatregelen. Als u (of iemand van uw familie) ziek is volg dan de adviezen van de overheid.

Wij hopen op uw medewerking en uw begrip en wensen u een prettig verblijf toe.