Landschap & Natuur

Stranden, inlagen, dijken, akkervelden, bossen.....

Gedurende eeuwen waren grote delen van Zeeland zeer geïsoleerd. De eilanden konden alleen met de boot bereikt worden. Na de constructie van diverse dammen, bruggen en tunnels zijn alle eilanden verbonden met het vaste land. Maar... Noord-Beveland is nog steeds helemaal omgeven door water en heeft zo'n vijftig kilometer kustlijn.

zandkastelen bouwen op het Noordzee strand
zandkastelen bouwen op het Noordzee strand
Banjaardstrand
Banjaardstrand

Goudgele zandstranden

De Zeeuwse stranden behoren al jaren tot de mooiste en schoonste stranden van Europa. De stranden zijn overal verschillend: Familie stranden, watersport stranden. Een ware verrassing zijn de diverse kleine, onbekende, intieme strandjes, die met vloed soms zelfs helemaal verdwijnen.

Schelpen zoeken is een heerlijke ontspannende bezigheid. Met wat geluk vind je zelfs haaientanden en walvisbotten, bijvoorbeeld bij Borssele bij De Kaloot
Zee bezoekjes maken gelukkig!
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat wie bij de zee is zich kalm en gelukkig voelt. De ruisende zee en zand onder onze voeten doen onze geest veel goed. Deze positieve gevoelens blijven lang hangen. Dus bezoek onze kust!

Zeehonden spotten in Zeeland
Zeehonden spotten in Zeeland

Zeehonden & Bruinvissen

Zeehonden houden van helder water, maar er moet ook voldoende rust zijn. In het visrijke gebied van de Wester- en Oosterschelde voelen ze zich thuis. Er zijn er bijna 400 te vinden. De gewone zeehond komt veel voor. Zij krijgen jongen tegen het begin van de zomer. De Grijze zeehond komt hier minder voor.
Met een beetje geluk kom je ook bruinvissen (de kleinste walvissoort) tegen. Dit is uniek omdat ze normaal niet voorkomen in een deels afgesloten zeearm. Er is zelfs een keer een bultrug gespot in de Oosterschelde!
Er worden diverse boottochten georganiseerd: met name bij eb varen zij richting de zandplaten waar dan de zeehonden liggen te zonnen.(Onrust & Frisia)
In Zeehonden opvang Aseal in Stellendam worden zieke zeezoogdieren opgevangen. U kunt hier een rondleiding krijgen.

Zeeland is een internationaal belangrijk vogelgebied
Zeeland is een internationaal belangrijk vogelgebied

Vogel walhalla

De Oosterschelde is internationaal een zeer belangrijk vogelgebied: tienduizenden vogels leven hier. Sommige vogels gebruiken de voedselrijke slikken als tankstation op hun weg van het hoge noorden naar hun overwinter gebieden in Afrika. Andere soorten overwinteren of brengen juist hun jongen groot in de Oosterschelde. Er zijn vogels die een non-stop vlucht maken van meer dan 5000 kilometer en vanaf Groenland hier uitgehongerd aankomen! Zilvermeeuwen, kokmeeuwen, bergeenden, kluten, scholeksters, visdiefjes en soms ook grote sterns broeden hier. Steenlopers, rotganzen, zaagbekken en wulpen behoren tot de talrijke overwinteraars.
Maar ook broedkolonies lepelaars en roze grutto's en zelfs flamingo's overwinteren hier. Deze kleurrijke vogels zie je dus niet alleen in de Caraïben!
Ook de zeearend, een imposante roofvogel brengt in Zeeland jongen voort.

Veerse Meer bij Kamperland
Veerse Meer bij Kamperland
Veerse meer bij  Kamperland
Veerse meer bij Kamperland

Veerse Meer

Het Veerse Meer is 22 kilometer lang en de breedte varieert van 150 tot 1500 meter. Het water is een mengeling van zoet en zout water. Vroeger was het meer afgesloten en werd het water brak. Door een opening in de dam bij Kats is het water zouter en schoon geworden.

In het Veerse Meer liggen 17 eilanden. Op 5 eilanden mogen mensen niet komen, die zijn voor de vogels. Alleen al op de Haringvreter (genoemd naar de zeehonden die hier vroeger rustten) komen elk jaar 40.000 vliegende gasten voorbij. De overige 12 eilanden zijn toegankelijk voor bezoekers. Je vindt er speelweides en wandelbossen.

herten bij Oranjezon
herten bij Oranjezon

Bijzondere ontmoetingen....

Zoek te voet of in een kano naar  schuwe dieren zoals:  de bruinvis, zeehond,  flamingo,  damhert of een vos.
Op je pad kom je misschien een kudde heckrunderen, Herefords,  schotse hooglanders of konikpaarden tegen.  Ook de wolf is hier gesignaleerd? Zelfs de zeldzame Wisent en de zeearend in Zeeland komt hier voor,
Overigens..... niet alle dieren gaan in winterslaap; dus geef ook in de winter je ogen de kost! Vergeet niet je verrekijker mee te nemen!

Een deel van de Noord-Bevelandse kust
Een deel van de Noord-Bevelandse kust

Het landschap

van Zeeland is zeer afwisselend. Noord-Beveland kenmerkt zich door ruimte: verre uitzichten over de ruime akkers. Met een prachtige wolkenlucht boven je hoofd.
De zak van Zuid-Beveland daarentegen is als een lappendeken van boomgaarden, weilanden, en polders, doorspekt met smalle dijkjes, meidoorn/heggen, glooiende kreekruggen.

De hele noordkant van Noord-Beveland ligt aan het prachtige nationaal park Oosterschelde. De zuidkant grenst aan het Veerse Meer. In de verschillende natuurgebieden op het eiland Noord-Beveland en elders in Zeeland, vind je nog de rust en de ruimte waarin je graag even weg droomt.

inlagen op Noord-Beveland
inlagen op Noord-Beveland
Oosterschelde met de Zeelandbrug
Oosterschelde met de Zeelandbrug
Oosterschelde
Oosterschelde

Het Oosterscheldegebied

is het grootste en tevens natste Nationaal Park van Nederland (37000ha). Het gebied is zeer gevarieerd. Het bevat niet alleen het water van De Oosterschelde, maar ook de aangrenzende gebieden: de dijken, duinen, inlagen, kregen, slikken. Het kent zout én zoet water, diep én ondiep water, sterke én zwakke stromingen. Door deze afwisseling zijn er verschillende ecosystemen, waar veel verschillende dieren en planten  voorkomen. Het Oosterschelde gebied maakt deel uit van het Europese Natura 2000.

landweggetjes, vergezichten en blauwe luchten!
landweggetjes, vergezichten en blauwe luchten!

Natuurgebieden

Zeeland telt diverse natuurgebieden, grote, kleine., waarvan er een groot deel onder de natura2000 gebieden vallen,  die uit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.
Soms zijn gebieden per toeval ontstaan. Zo is Rammekeshoek ontstaan na de bombardementen van de geallieerden in 1944 en de Schelphoek bij Zierikzee na de overstromingsramp van 1953. De inlagen op Noord-Beveland zijn ontstaan doordat er een "reserve dijk" achter de "echte" Oosterschelde dijk is gebouwd. De grond tussen die dijken (inlaag) is moerassig of bestaat uit open water en trekt veel vogels aan.
Elk gebied is uniek. Bezoek zeker eens:
Oranjezon (400 ha) gebied met duinen, struwelen, duingrasland, naaldbos en loofbos.
De Schotsman
aan het Veerse Meer met vele bijzondere orchideeën, zoals de moeraswespenorchis (gpswalking 91)
Boswachterij Westerschouwen is het grootste bos van Nederland (330 ha groot)
meer op: (Zeeuwslandschap & Natuurmonumenten)
Leuk om te volgen is : boswachters aan zee.

Oester schelpen langs de Oosterschelde
Oester schelpen langs de Oosterschelde
zeester en mesheften op het strand
zeester en mesheften op het strand

Natuur in het water

Onder de waterspiegel van de Oosterschelde kom je de mooiste planten en dieren tegen in de meest schitterende vormen en kleuren. Op en in de zandige bodem van de Oosterschelde leven o.a. brokkelsterren, platvissen, sepia's, garnalen, schelpdieren en allerlei soorten wormen. Tussen de stenen van dammen en dijken leven krabbetjes en kreeften. Kleurige zee-anjelieren, mosselen, zakpijpen en wieren zetten zich vast op de harde ondergrond van dijken en stenen. Wist u dat er zelfs zeepaardjes leven en er een koraalsoort (de zgn. dodemansduim) voorkomt?
Niet alleen duikers of snorkellaars kunnen het onderwater leven bewonderen: ook als je wandelt langs de Noord-Bevelandse kust  of bv de oesterputten bij Wemeldinge krijgt een mooie inkijk in het onderwaterleven.

Het Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer ligt tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland.  Deze voormalige zeearm van de Noordzee is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Een prachtig natura 2000 gebied, waar u verschillende vormen van recreatie vindt.
Wist u dat hier in de winter een groep Flamingo's overwintert?

flamingo's in Zeeland
flamingo's in Zeeland