Voorwaarden

Disclaimer

Juistheid van gegevens.
Op de website van OpNoordBeveland wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. WIj kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden OpNoordBeveland niet. Prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Copyright
De site OpNoordBeveland  is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Een kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan, elders op het internet te gebruiken. De copyrights berusten bij de makers van deze website. Alle rechthebbende beelden/texten hebben wij voor zover mogelijk achterhaald. Mocht u desondanks menen het copyright van een op deze site gepubliceerde items te hebben, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.
Websites van derden
De website OpNoordBeveland bevat links naar websites van derden. Het Wisske is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.
Privacy Statement
Alleen de info (naam en adres gegevens) die u vrijwillig heeft aangeleverd ten behoeve van de reservering, worden tijdelijk bewaard en door ons gebruikt voor onze gasten administratie. WIj verspreiden, verkopen, verhuren en lenen géén gegevens van klanten uitaan derden. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn.

Goede afspraken maken goede vrienden: algemene voorwaarden

Ik wil uw verblijf graag naar wens maken. Een huis kan uiteraard niet zonder regels.
Indien u een reservering heeft gemaakt of wilt maken, dan verzoek ik u ook kennis te nemen van de
alg_voorw_opnoordbeveland.pdf (52654)
Ik hoop op uw medewerking en uw begrip.