Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Noord Beveland & Nationaal Park Oosterschelde:
-- Noord Beveland grenst aan het nationaal park Oosterschelde:  een gebied met schorren, slikken, duinen en binnendijkse gebieden. De verschillende gebieden van zout en zoet water, van diep en ondiep water, van sterke en zwakke stroming en de aanwezigheid van slikken, schorren en kunstmatige rotskusten, zorgen ervoor dater een grote varieteit van planten en dieren is.
Tussen de stenen van dammen en dijken vind je krabbetjes en kreeften. Mossselen, zakpijpen, wieren en kleurige zeeanjelieren zetten zich vast op de stenen.

-- Op diverse plaatsen ligt achter de zeedijk nog een tweede binnendijk. Deze reservedijk, (ook  inlaagdijk genoemd), werd aangelegd als extra bescherming tegen de zee. De stroken tussen zeedijk en reservedijk noemt men inlagen of kupen. De grond hiervoor werd meestal uit de desbetreffende inlaag gehaald, zodoende zijn deze inlagen laag gelegen en zijn het moerassige graslanden, rietvelden of open water. Sommige inlagen zijn nog niet lang geleden tot stand gekomen. Dijkvallen (als grond verschuift en daardoor de dijk doorbreekt) zorgden ervoor dat er continu nieuwe aanleg/herstel van dijken en inlagen plaats vindt. Tussen 1800 en 1960 hebben meer dan 240 dijkvallen plaats gevonden. Zo is inlaag Keihoogte pas in 1980 ontstaan. Al deze inlagen zijn prachtige natuurgebieden, waar een enorme diversiteit van vogels te vinden is.

Vogel walhalla...
In de Oosterschelde leven tienduizenden vogels. Sommige soorten gebruiken de voedselrijke slikken als tankstation op hun weg van het hoge noorden naar hun overwintergebieden in Afrika. Andere soorten overwinteren of brengen juist hun jongen groot in de Oosterschelde. Er zijn vogels die een non-stop vlucht maken vanaf Groenland van meer dan 5000 kilometer maken en hier uitgehongerd aankomen!

Bij de inlaag aan de Keihoogte, net buiten Wissenkerke, vindt u een vogeluitkijktoren. De Muidenweg op Noord Beveland is een van Zeelands mooiste : vogelboulevards". Van hier kijkt u naar het Veerse Meer en de Middelplaten. Een klein eilandje in het Veerse Meer waar oa. veel steltlopers te zien zijn.

In het Veerse Meer liggen 17 eilanden. Op 5 eilanden mogen mensen niet komen, die zijn voor de vogels.  Alleen al op de Haringvreter (genoemd naar de zeehonden die hier vroeger rustten) komen elk jaar 40.000 vliegende gasten (nonnetje, brilduiker) voorbij.
 

bijzondere planten:
- Karakteristieke planten voor het Oosterschelde-gebied zijn oa. lamsoor, zeeaster en zeekraal. Ze groeien oa. op schorren en slikken.
Zeeland is een belangrijke groeiplaats voor (veel zeldzame) orchideen:18 soorten komen hier voor. Vaak houden ze van vochtige voedselarme grond. Orchidee hotspots zijn: de Schotsman op Noord Beveland, Dijkwater bij Bruinisse en het gebied van de Braakman bij Terneuzen.
-Groefwier (een bruinwier) groeit in Nederland alleen langs de Oosterschelde. Door dijkversterking komt het wier hier helaas nog maar op enkele plaatsen voor. Momenteel wordt in Zeeland geprobeerd verschillende wier-soorten terug te krijgen door speciale betonzuilen te plaatsen die voorzien zijn van een eco-toplaag.

Meer info, interactieve kaart, activiteiten etc op de nationaal park Oosterschelde .