Plan Tureluur is gunstig gebied voor grutto

09-12-2015 09:05
  • Grutto's
    Grutto's (foto: Gerhard Kornelis/Natuurmonumenten)
    ZIERIKZEE - Tegen de landelijke trend in, is het aantal grutto's aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland de afgelopen jaren toegenomen.
    De aanleg van meer natte natuur in Plan Tureluur, werpt zijn vruchten af. Tegenover de rest van Nederland, gaat het aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland steeds beter met de weidevogel. Zo werden er in de jaren tachtig nog 27 paren geteld in het gebied, nu zijn dat er 69, volgens ecoloog Rienk Geene. Landelijk gezien werden er destijds nog 120.000 grutto's geteld, tegenwoordig ligt dat getal rond de 30.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vogelbescherming.
    Het stijgende aantal koppels is een kleine stap in de goede richting. "Zeventig paren is nog steeds veel te weinig voor zo'n groot gebied. Zeker als je bedenkt dat 85 procent van de grutto's in Nederland leeft. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vogel behouden blijft", zegt Begijn.