Natuurmonumenten legt lepelaarseiland aan in 't Sloe

13-12-2015 18:07
 • Lepelaar
  Lepelaar Thinkstoc
  BORSSELE - In natuurgebied 't Sloe bij Borssele is begonnen met de aanleg van een groot lepelaarseiland.

  Ondanks het feit dat het terrein in het havengebied Vlissingen-Oost ligt en is bestemd voor industrie, broedt daar jaarlijks een grote kolonie lepelaars. Als een nieuw bedrijf zich in de toekomst wil vestigen op het terrein, kan de kolonie niet op die plaats blijven. Natuurmonumenten heeft samen met andere natuur- en milieuorganisaties een plan bedacht om broed- en foerageerlocaties van lepelaars in bestaande natuurgebieden elders in de provincie aan te leggen dan wel te verbeteren.
  Natuurlijke groene buffer
  Voor de financiering stelt Zeeland Seaports 100.000 euro beschikbaar. Hieruit wordt, als een van de projecten, de inrichting van een broedlocatie in het Sloebos bij Borssele gerealiseerd. Het gebied is in beheer bij Vereniging Natuurmonumenten en heeft als hoofddoel 'natuurlijke groene buffer'. Het gebied is overwegend struinnatuur bestaand uit recent aangeplant gemengd bos/struweel. Daarnaast is gekozen voor meer afwisseling met kreken en grasland. Naar verwachting is het eiland begin volgend jaar gereed en is dan het wachten op de bewoners.