Kunst speuren in de Zak van Zuid Beveland

24-04-2015 13:58

Op 25 en 26 april is het weer Kunstspeuren in de Zak, de open atelier route in de gemeente Borsele. Er zijn 20 kunstenaars die meedoen, verspreidt over de Zak van Zuid-Beveland.

Wimpels markeren tijdens de Kunstroute de expositieruimtes van de deelnemende Kunstenaars.
De typisch Zuid-Bevelandse kronkelige bloem- en boomdijken doen bezoekers soms denken aan een doolhof. Daarom worden er langs de kant van de weg "speurdertjes" geplaatst.l Gele pijlen, die u behulpzaam zijn bij het vinde nvan de vele expositieruimtes waar een grote diversiteit aan kunstwerken te vinden is.

En in september wordt deze Kunsspeur route nogmaals gehouden (26 en 27 september 2015)