hulp aan akkervogels

19-04-2015 10:35

RENESSE - In Zeeland komen niet alleen veel  watervogels en trekvogels voor. Maar zeker ook akkervogels. Immers: Zeeland is een akkerbouwgebied. Op schouwen Duiveland, bij Renesse is een 500 hectare groot 'akkervogelreservaat'. Er komen steeds minder akkervogels en dit gebied moet ervoor zorgen dat akkervogels zoals de veldleeuwerik, patrijs en graspieper de komende jaren hier volop kunnen gaan broeden en dat er weer meer akkervogels te zien zullen zijn in Zeeland.

Een vogelreservaat eigenlijk niet het juiste woord, want het betreft geen natuurgebied. Het is een project met samenwerking tussen natuurorganisaties en agrariërs. Om de akkervogels een handje te helpen, voeren zij namelijk een aantal aanpassingen door op grond die ze pachten of in eigen bezit hebben. Zoals net na de winter ploegen, zodat de vogels kunnen profiteren van de stoppels. Een andere aanpassing is het niet bespuiten van gewassen.