Damherten weer even veilig op he eiland De Haringvreter

16-02-2015 09:26

KAMPERLAND - De damherten op het eiland De Haringvreter hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun leven.
De provincie Zeeland had Staatsbosbeheer een vergunning verleend om tot en met 2019 per jaar zo'n 30 procent van alle damherten op de Haringvreter af te schieten. De provincie en Staatsbosbeheer vinden dat er teveel damherten op de Haringvreter zijn en dat de populatie terug moet van 130 naar 80. Staatsbosbeheer voorspelt ook voor de komende jaren een groei van ongeveer 30 procent per jaar.
Volgens Faunabescherming is het damhert een beschermde diersoort en is om ze af te schieten een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Het ministerie is het met De Faunabescherming eens. De damherten op de Haringvreter mogen daarom niet zonder deze ontheffing worden gedood. De provincie gaat zich beraden of er beroep aangetekend wordt.
Volgens Staatsbosbeheer vormen de damherten een gevaar voor het ecologisch evenwicht op het eiland. Het leefgebied wordt te klein en dat betekent dat er regelmatig damherten naar de vaste wal zwemmen en daar voor overlast zorgen.