Bijzondere waarnemingen van Snotolven in de Oosterschelde

13-12-2015 10:53
In november worden zelden waarnemingen van Snotolven door sportduikers gemeld. Vooral rond deze tijd komen ze in de meest oostelijke Oosterschelde zeer zelden voor.

Snotolven komen niet het gehele jaar in de Zeeuwse Delta voor. In december komt de trek van volwassen dieren van de Noordzee naar de Delta langzaam op gang. Zij gebruiken de winterperiode om zich hier voort te planten. Als in het vroege voorjaar de eitjes uitkomen trekken de ouderdieren meteen terug naar de Noordzee en laten zij hun pasgeboren kroost hier achter om de eerste maanden wat groter te worden. In het vroege najaar trekken de meeste jonge Snotolven naar het westen en de Noordzee om daar tenminste vijf jaar te blijven. Dan pas keren ze in de winter terug naar de kust om zich zelf dan weer voort te planten.   In de maanden oktober en november is er dus een periode dat er bijna geen jonge Snotolven worden gezien.

Recent werden echter tientallen Snotolven gezien op de Plaat van Oude Tonge, ten oosten van Bruinisse. Waarom dat zo bijzonder is, leest u op de stie van stichting Anemoon