vogels in zeeland

vogel walhalla

In de Oosterschelde leven tienduizenden vogels. Sommige soorten gebruiken de voedselrijke slikken als tankstation op hun weg van het hoge noorden naar hun overwintergebieden in Afrika. Andere soorten overwinteren of brengen juist hun jongen groot in de Oosterschelde. Er zijn vogels die een non-stop vlucht maken vanaf Groenland van meer dan 5000 kilometer maken en hier uitgehongerd aankomen! Zilvermeeuwen, kokmeeuwen, bergeenden, kluten, scholeksterse, visdiefjes en soms ook grote sterns broeden hier. Steenlopers, rotganzen, zaagbekken en wulpen behoren tot de talrijke overwinteraars.
Op Noord Beveland komen schaarse vogelsoorten als baardmannetje, roerdomp en blauwborst tot broeden. Met de regelmaat worden bijzondere vogels waargenomen, zoals de grote geelpootruiter (die trekt normaal van Alaska naar Zuid Amerika), een Kaspische Plevier ( overwintert normaal in Afrika) en de langstaarttroepiaal (komt normaal in Mexico voor). Bij de inlaag aan de Keihoogte, net buiten Wissenkerke, vindt u een vogeluitkijktoren. De Muidenweg op Noord Beveland is een van Zeelands mooiste : vogelboulevards". Van hier kijkt u naar het Veerse Meer en de Middelplaten. Een klein eilandje in het Veerse Meer waar oa. veel steltlopers te zien zijn.
de lepelaar:

In Zeeland komen meerdere broedkolonies voor van de (tot voor kort exclusieve zeldzame) lepelaar. Op een terrein aan de Frankrijkweg in Vlissingen Oost broeden al jaren een aantal lepelaars en ook op het natuurgebied Volgerland op Goeree Overflakkee. De lepelaar broedt in Nederland vooral op de grond in het riet.

Flamingo:
Een kolonie flamingo's overwintert jaarlijks in het Grevelingenmeer. De ruim vijftig flamingo's broeden in het voorjaar broeden in een Duits natuurreservaat, vlakbij Groenlo. Sinds enkele jaren komen de statige vogels in het najaar naar Zeeland en overwinteren in het Grevelingenmeer. Hier vinden ze veel garnalen en kreeftjes. Het water bevriest zelden en er is geen getij waardoor ze heel de winter in het meer kunnen blijven.
De kolonie bestaat helemaal uit "wegvliegers". Ze zijn ontsnapt uit een dierentuin of een privé-collectie. De kolonie bestaat uit vier soorten flamingo's, de kleine en de Europese flamingo, de Chileense en de Caraïbische flamingo. Het is de grootste kolonie flamingo's die in Nederland overwintert. De meeste vogels zitten aan de Zuid-Hollandse kant van het meer, ter hoogte van Battenoord. Regelmatig zijn ze ook vanaf de Schouwse kant goed te zien.

Grote Stern

De Hooge Platen in de Westerschelde en  de Hompelvoet (Grevelingenmeer) zijn een belangrijk broedgebiedvoor de Grote Stern.  Deze vogel komt hierheen om in kolonieverband te broeden. Ze overwinteren aan de West-Afrikaanse kust.

De Eendekooi Slikkebosch:
is in de zomermaanden met iemand van Staatbosbeheer te bezichtigen. De kooi is
helemaal met de hand gegraven en ook de rietenmatten zijn met de hand gemaakt. De kooi dateert van 1870 en is nu gerestaureerd.