Geschiedenis van Noord-Beveland

Ontstaan van het huidige Noord Beveland
Vanaf de 11e eeuw is er al sprake van een bewoond eiland met dorpen en kastelen. In die tijd werden de eerste dijken aangelegd. Men woonde vaak op hooggelegen schorren en terpen. Na de eerste inpolderingen ontstonden de eerste gehuchtjes. De Sint Felixvloed in 1530 maakte daar een eind aan. Zo'n 70 jaar lang staken alleen nog kerktorens van Kortgene en Wissenkerke boven het water uit. Door de aangroeiing van slik en schorren kwam het land weer bovendrijven. Pas in 1598 kwam er een nieuwe polder tot stand, met als eerste de dorpen Colijnsplaat en Kats

 

Buiten de dijken goeide telkens weer slik aan. Dit stukje nieuwe polder werd dan weer bedijkt. Polder voor polder is dus eigenlijk het nieuwe Noord Beveland ontstaan. Maar terwijl men dacht een steeds grote Noord Beveland te krijgen, nam de zee aan de noordelijke kant telkens weer delen land terug.  Men kreeg te maken met oever en dijkval, waarbij een deel van de oever veelal compleet met een stuk dijk "zomaar" wegzakt. De dijkval wordt veroorzaakt doordat op die plek een oude geulbedding ligt die weliswaar opgevuld is met aangeslibt zand, maar die op een gegeven ogenblik weer met dat zand kan leeglopen. Men heeft zich eeuwen lang tegen dit verschijnsel proberen te beveiligen door achter de zeedijk een nieuwe dijk aan te leggen. De gebieden die tussen die dijken zijn ontstaan zijn de zgn inlagen. Tegenwoordig weet men waardoor de dijkvallen ontstaan en pleegt men "oeververdediging". Wat veelal neerkomt op het storten van steen of het leggen van zinkstukken, waardoor de oude opgevulde stroomgeul niet meer kan leeglopen.
Toch is er in 1966 nog een dijkval geweest en werd er wederom een stuk land aan de zee teruggeven.
Uiteindelijk zijn er 27 polders die het huidige eiland vormen.
Noord-Bevelanders noemt men "Peelanders". Het Noord Bevelandse woord voor suikerbiet (een gewas dat veel geteeld wordt op de zeer vruchtbare, zware kleibodem) is namelijk pee.

Het ontstaan van Wissenkerke
Voor de stormvloed van 1530 bestond al eerder een Wissenkerke, dat zuidelijk van het huidig dorp lag. Het huidige Wissenkerke  is halverwege de 17e eeuw ontstaan.  Wissenkerke had oorspronkelijk een eigen haven. Met nieuwe inpoleringen rond Wissenkerke zoals de Thoornpolder (1697), Mariapolder (1719) en Willemspolder (1771) verdween de haven en slibde de Cruijckelcreke dicht.
Tot 1955 was Wissenkerke een zelfstandige gemeente waartoe ook Kamperland en Geersdijk behoorden. Sindsdien is het de hoofdplaats van de gemeente Noord-Beveland. 

Kortgene

Kortgene is de enige plaats op het eiland die ooit stadsrechten gekregen heeft. De oude kerktoren is het enige Middeleeuwse gebouw op het eiland, en heeft alle stormvloeden overleefd die de rest van het dorp compleet verwoest hebben. In de Hoofdstraat en de Kerkstraat is het 's zomers gezellig druk bij de diverse winkeltjes en de horecagelegenheden.